Play Video

Informatieplicht Wet Milieubeheer

Sinds de aanscherping van de Wet Milieu Beheer worden bedrijven met een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Alle maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn wettelijk verplicht gesteld. Valt u onder de energiebesparingsplicht, dan dient u voor 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Wij doen de rapportage voor u.

Als u zonder zorgen tegemoet wil gaan, kunt u ons machtigen de rapportage voor u in te vullen. Wij verzamelen samen met u de benodigde gegevens en zorgen dat de juiste informatie op tijd het eLoket van RVO staat. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken.

Wat kan O2 voor u betekenen

  • O2 helpt u met het in kaart brengen van uw energiegebruik
  • O2 biedt ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen
  • O2 adviseert u over subsidies en belastingvoordelen m.b.t. investeringen
  • O2 kan als intermediair de rapportage in het eLoket van RVO voor u indienen

Onze partners bieden opties om te verduurzamen

Door onze unieke positie in de energiemarkt hebben wij veel partners met wie wij samenwerken. De verschillende expertises van deze partners kunnen allemaal worden ingezet om uw bedrijf te verduurzamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlichting, maar ook aan zuinig autorijden. Samen met u kijken wij wat het best bij uw bedrijf past.

In kaart brengen verbruik

  • Wij bieden u een portaal aan waarin u uw energieverbruik kan monitoren. Hier kunt u per dag, per uur of zelfs per kwartier uw verbruiken in zien. Ook kunnen wij u analyses en tips geven om uw verbruik te verminderen.

Ik wil graag een adviseur spreken