Play Video

SDE+ subsidie

Subsidies om de opwek van duurzame energie te stimulren kennen we al een tijdje. De SDE-subsidie is inmiddels vervangen door SDE++ subsidie. Wat houdt deze subsidie in en welke andere subsidie mogelijkheden zijn er in Nederland?

SDE+ subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie staat ook wel bekend als SDE+ subsidie. Deze landelijke subsidieregeling is ingericht voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren uit één van de volgende bronnen:

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Biomassa
 • Geothermie

SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over de periode van acht, twaalf of vijftien jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de technologie en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

SDE++ subsidie

In 2020 is de SDE vervangen door de SDE++ subsidie: Stimulering Duurzame Energietransitie. Deze subsidie heeft als uitgangspunt het stimuleren van CO2-reducerende technieken. Zo wordt er een rangschikking gemaakt op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissie.

Nieuwe categorieën

Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO₂ en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO₂ worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen.

Een andere verbreding optie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen

Andere nieuwe SDE++ categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

De SDE++ regeling houdt vast aan een aantal uitgangspunten die ook al aan de basis van de SDE+ regeling stonden, bijvoorbeeld het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling op basis van subsidie-intensiteit en concurrentie tussen de verschillende technieken.

In 2021 is er een budget van € 5 miljard beschikbaar. SD++ aanvragen kunnen worden ingediend van 21 september t/m 14 oktober 2021. Dit kan O2Powerandgas voor u regelen. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie, zie het voorlichtingsfilmpje hieronder of kijk op ww.rvo.nl/sde.

Subsidieregeling voor elektrische bedrijfsauto’s (SEBA)

Ondernemers en non-profit instellingen komen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bedrijfsauto in aanmerking voor een subsidie van maximaal 5.000 euro. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum; in 2021 is dat 22 miljoen euro.

De regeling is voor nieuwe, emissie loze bedrijfsauto’s die zijn bedoeld voor het vervoer van goederen tot een maximum gewicht van 4.250 kg (voertuigcategorieën N1 of N2).

Naast de SEBA- regeling kunt u voor duurzame investeringen gebruik waken van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Wiilekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in uw belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst. Het budget voor 2021 voor MIA is € 114 miljoen. Voor Vamil is in 2021 € 25 miljoen beschikbaar. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden

Ik wil graag een adviseur spreken